Meer veiligheid door weghalen obstakels

Paaltjes op de fietsroute veroorzaken 535 gewonden en een halve dode Rotterdammer per jaar. De Fietsersbond wil dat de gemeente(n) kritisch kijken naar paaltjes en andere obstakels in de fietsroute. Ze zijn niet altijd nodig en mogelijk worden veel ongelukken voorkomen door paaltjes weg te halen waar dat kan.

De palen aan de zuidkant van het Centraal Station:

  1. Zijn in het donker haast niet te zien omdat ze donkergrijs, slecht verlicht en niet rood-wit reflecterend zijn.
  2. Worden niet ingeleid door witte lijnen die om de palen heen gaan.
  3. Hebben de laatste meters geen ribbel belijning voor de laatste waarschuwing.
  4. Hebben te weinig tussenruimte.
  5. Zijn van niet vergevingsgezind keihard staal gemaakt.
  6. Verhinderen goed en makkelijk sneeuwruimen.

Onderbouwing van de cijfers is hier te downloaden.

Het CROW heeft een mooi document gemaakt over het saneren van paaltjes, download het hier.

 

Bron: youtu.be