Informatie

De Fietsersbond wil ook een informatiebron zijn voor alle fietsers. Onder deze rubriek vindt je informatie zoals:

  • Waar kan ik een klacht melden over het fietspad?
  • hoe kom ik via een link bij een website van een andere organisatie die belangrijk is voor fietsers
  • en nog veel meer …