Fietsparkeren in Rotterdam

Je fiets bij CS neerzetten?

Goede nieuws: je fiets parkeren bij CS wordt steeds makkelijker; zo is de uitbreiding langs de Stationssingel (achterzijde van NS station Rotterdam Centraal) klaar. Hier vindt je ook aparte vakken voor deelfietsen en speciale modellen.

De uitbreiding van de fietsenstalling langs de Stationssingel (achterzijde van NS station Rotterdam Centraal) is klaar.  Hier vindt je ook aparte vakken voor deelfietsen en speciale modellen. Ook op het Weena is ter hoogte van het Groothandelsgebouw flink wat extra tijdelijke capaciteit in gebruik genomen en aan de Conradstraat  (ter hoogte van busstation) komt er een tijdelijke stalling.

weesfietsen-opruiming okt 2020

Voorkom dichtslibben
De Fietsersbond zou graag zien dat de gemeente ook werk maakt van de beperking van de parkeerduur bij ov-knooppunten. Zoals mogelijk bekend zijn veel stallingen dichtgeslibd met fietsen die er al weken en soms maanden of zelfs jaren staan.  Op de Stationssingel zijn ter gelegenheid van de verbouwing 700 zogenoemde weesfietsen weggehaald, net zoveel als het aantal nieuwe plekken dat gerealiseerd is! Nieuwe verklikkersystemen maken handhaving relatief eenvoudig. Zo kunnen fietsen die te lang gestald worden, na vier weken verwijderd worden. Let op: de fietsenstalling aan de voorkant van CS heeft wel een strengere regeling; daar worden weesfietsen al na twee weken weggehaald.

StationsstallingCS123

Tijd voor actie!
De Fietsersbond Rotterdam is voor een beperking van de parkeertermijn (2 weken) bij ov-knooppunten; wel op voorwaarde dat naburige bewoners een stallingsmogelijkheid hebben en dat er minstens één weekend in de termijn zit. Niemand is gebaat bij stallingen die vol staan met achtergelaten fietsen: niet de dagelijkse fietser die een goede parkeerplek zoekt, maar ook niet de burger die openbare ruimte en belastinggeld ziet verdwijnen in nieuwe fietsenstallingen.

Meer fietsenstallingen: bijvoorbeeld op Coolsingel
Ook midden in het centrum kan je je fiets komend jaar netjes gaan neerzetten. Nu de Coolsingel klaar is en de fietsvlonders aldaar verdwenen zijn, hebben we in Rotterdam zo’n 1150 fietsparkeergelegenheid terug, 150 meer dan in de oude situatie. Ook ten westen en ten oosten van de Coolsingel wil de gemeente er veel parkeervoorzieningen bij. Niet alleen grote fietsparkeervoorzieningen maar ook kleinschalige. Denk aan weinig gebruikte straatdelen maar ook leegstaande ruimtes. Immers, we willen onze fiets zo dicht mogelijk bij onze bestemming neerzetten. Helaas ontbreekt nog een overzicht op de site van de gemeente van waar je je fiets kunt neerzetten maar dat moet er in 2021 wel komen. Wanneer de Coolsingel weer “open” gaat, zullen fietsstewards en borden je de weg wijzen.

Dick van Loon

Reactie van de gemeente (Afd. Stadsontwikkeling/fietscoördinatie):

De uitgebreide stalling op de Stationssingel is per 15 december geheel open, met 700 extra plekken en aparte vakken voor snor/bromfietsen en zgn. buitenmodelfietsen.

Op het Weena ter hoogte van het Groothandelsgebouw zijn al 500 plekken beschikbaar en bij het busstation komen er rond de zomer 1000 plekken bij (beide locaties tijdelijk).

Net als de Fietsersbond wil de gemeente Rotterdam fietsparkeervoorzieningen efficiënter gaan gebruiken; zo wordt er komend jaar in samenwerking met ProRail onderzocht of de stalling onder CS een 24-uursstalling kan worden (dat wil zeggen dat pas na 24 uur betaald hoeft te worden).

In het centrum komen er 850 plekken bij op onder andere op het Weena,  de Lijnbaan, het Binnenwegplein en Doelwater, naast de al geopende locatie Zijl (Hoogstraat).  In het eerste kwartaal van 2021 wordt de nieuwe fietsparkeerstrategie definitief vastgesteld; de Fietsersbond Rotterdam heeft in de klankbordgroep daarover advies uitgebracht.

Meer ruimte voor de fiets

In de binnenstad van Rotterdam komen nog dit jaar 1500 tot 2000 extra plekken om je fiets te stallen. Rond de zomer komen er 1100 fietsparkeerplekken bij het Centraal Station op de Conradstraat. Daarbij komen er meer dan 200 tijdelijke plekken bij op de Karel Doormanstraat, de Kruiskade en de Westblaak. In een leegstaande winkel op de hoekvan de Lijnbaan en Weena-Zuid opent in juni een tijdelijke stalling met ruimte voor 450 fietsen. Alle plannen staan in de Fietsparkeerstrategie die door het college is vastgesteld.

 

Parkeervlonders AD 16-04-2021 Frank de Roo
Fietsparkeervlonder
Fietsbox
Fietstrommel

-fietsparkeervoorzieningen-

 

 

 

 

 

 

Op straat wordt ingezet op een mix aan fietsparkeervoorzieningen: fietsnietjes, fietsrekken, fietstrommels en tijdelijke fietsvlonders die bij succes omgezet worden in permanente fietsparkeerplaatsen. Daarnaast worden er pilots opgezet met fietsparkeervakken en pop-upfietsenstallingen.

Rotterdam onderzoekt manieren om efficiënter gebruik te maken van fietsenstallingen. Ook is er aandacht voor betere bewegwijzering naar fietsenstallingen, registeren van de bezetting in stallingen en fietsers daarover informeren, andere vormen van stallingsbeleid (bijvoorbeeld eerste 24 uur gratis fietsparkeren), een herkenbare vormgeving en inrichting van stallingen en handhaving op foutgeparkeerde en/of te lang gestalde (snor/brom)fietsen.