Overleg met de gemeente

Lijst met data Overleg Fietsersbond – Gemeente Rotterdam 2022.

18 januari 2022

15 maart 2022

17 mei 2022

19 juli 2022

20 september 2022

15 november 2022

Het overleg vindt steeds ’s middags plaats, in principe van 13.00 tot 16.00 uur.