Wat we willen

De Fietsersbond Rotterdam+Regio streeft ernaar de belangen van fietsers te behartigen. Daarbij hebben we bepaalde standpunten. Ook vinden we dat alle fietsinfrastructuur na bijvoorbeeld herinrichtingen, zoals rioolvervangingen, minstens dient te voldoen aan de adviezen en richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw), een -digitaal- kennisplatform met een hoofdvestiging in Ede en een nevenvestiging in Delft.