Walenburgerweg weer veilig en gezellig

Rotterdam heeft besloten om in het nieuwe plan voor de Walenburgerweg toch weer 50 kilometer per uur te combineren met te smalle fietsstroken. Verrassend omdat zowel de Tweede Kamer als de Rotterdamse Gemeenteraad moties hebben aangenomen die het mengen van snel- en langzaamverkeer binnen de bebouwde kom niet meer toestaan. 

Voor de kinderen van minstens 10 scholen en voor de duizenden forenzen die naar het Centraal Station fietsen blijft het levensgevaarlijk! Steun én deel de petitie Walenburgerweg geen 50 maar 30! https://petities.nl/petitions/walenburgerweg-geen-50-maar-30 

Fietsstroken op een 50-kilometerweg voldoen niet aan duurzaam veilig en passen niet binnen de CROW veiligheidsaanbevelingen. Onze wethouder Judith Bokhove heeft aangegeven dat nieuwe plannen in Rotterdam daar altijd aan zouden gaan voldoen!

Een belangrijke motivatie om toch weer 50 km/u te willen, zijn de hulpdiensten. Zij willen geen 30 km/u straat omdat ze anders te laat zouden komen? Voor ons is niet aangetoond dat de Walenburgerweg echt een hoofdroute voor de hulpdiensten is. Los hiervan mogen ze ook op een 30/km/u straat harder dan de limiet. Als de hulpdiensten het veilig maken van gevaarlijke straten in Rotterdam blijven blokkeren, dan houden ze in ieder geval wel werk, dat is cru maar helaas waar.

Wilt u deze petitie ook steunen en delen? https://petities.nl/petitions/walenburgerweg-geen-50-maar-30

Walenburgerweg, geen 50 maar 30!

Vragen en antwoorden over ‘Petitie Walenburgerweg geen 50 maar 30!

Waar ligt de Walenburgerweg?
De Walenburgerweg ligt in het verlengde van de Bergweg en eindigt bij de Statenweg. Veel forensen gebruiken de Walenburgerweg om naar het station te gaan en kinderen van minstens 10 scholen  gaan over de Walenburgerweg naar school.

Welke scholen zijn dat dan?
Het gaat om Montessori Mavo, Albeda – Locatie Baljuwstraat, Speeltuinvereniging De Hoeve, Basisschool De Provenier, Partou BSO, Wolfert College, Thomas More Hogeschool, Mavo Centraal, RISS Senior Campus, Montessori Lyceum Rotterdam, Havo/vwo voor Muziek en Dans, Codarts Rotterdam, Internationale School Rotterdam, Wolfert Tweetalig en iets verder nog het Marnix Gymnasium!

Als de Walenburgerweg max 30 wordt, dan kunnen er toch ook minder auto’s overheen? Waar blijven de automobilisten als de weg minder capaciteit heeft?
Heel veel automobilisten in Rotterdam hoeven niet in de straat te zijn waar ze rijden. Ze kiezen de voor hen kortste weg. Deze automobilisten hebben diverse mogelijkheden om hun bestemming te bereiken over wegen die veiliger zijn ingericht. In dit geval zijn dat de Statenweg, Stadhoudersweg, Schiekade en Weena. Vaak pakken automobilisten de auto ook voor korte afstanden, die ook makkelijk wandelend of met de fiets af te leggen zijn.

Maar, via die andere wegen is verder!
Ja, als we minder (liefst 0 verkeersslachtoffers willen) dan zullen er offers gebracht moeten worden. Het is tijd dat dit niet meer in de vorm van verkeersslachtoffers gebeurt!

Kunnen de parkeerplaatsen niet weg en dan een vrijliggend fietspad?
Ja dat kan! Maar dan zal er veel protest uit de buurt komen.

Vinden die buurtbewoners dan dat hun parkeerplaats belangrijker is dan de veiligheid van fietsers?
Dat zou je kunnen concluderen. Maar de meeste mensen beseffen niet dat het kiezen of delen is. Er is weinig ruimte in de stad. Als je kiest voor veiligheid – en dat willen zowel de Rotterdamse gemeenteraad[1] als de Tweede Kamer[2] – dan gaat dat ten koste van ruimte voor auto’s en de snelheid van auto’s. Het is niet anders. Het lijkt erop dat de gemeente banger is voor de automobilist en de buurtbewoner dan dat Rotterdam bang is voor de doden en gewonden. Minder bang voor de diepbedroefde ouders van kinderen en kinderen van gewonde en overleden ouders. Het is tijd dat de verkeersdoden en -gewonden opstaan en luid roepen. Het is genoeg!

Komen er dan geen files?
Die files zijn er al. Maar eigenlijk alleen in de spits. En is het voorkomen van files belangrijker dan verkeersdoden?

Wie bepaalt de verkeersveiligheidsrichtlijnen in Nederland?
Toonaangevende instanties in Nederland hebben veiligheidsrichtlijnen voor wegen opgesteld. Dat zijn de CROW en het SWOV. Daarnaast zijn er nog de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Allemaal stellen ze dat het mengen van snel 50 km/u verkeer en fietsstroken niet kan. Als je 50 km/u wil, dan zijn vrijliggende fietspaden verplicht.

Waarom maakt Rotterdam dan geen vrijliggende fietspaden?
Dat moet u aan Rotterdam vragen. Maar, er is weinig ruimte. Het lijkt erop dat het wel kan als de parkeerplaatsen vervallen.

Waarom laat Rotterdam de parkeerplaatsen dan niet vervallen?
Dat moet u aan Rotterdam vragen. Maar, de bewoners uit de buurt zullen niet blij zijn.

Wie vindt het eigenlijk te smal?
De daartoe aangewezen instanties in Nederland hebben hier richtlijnen voor opgesteld. Dat zijn de CROW en het SWOV. Daarnaast zijn er nog de uitgangspunten van duurzaam veilig (ook CROW-richtlijnen). Allemaal stellen ze dat deze gebiedsontsluitingsweg te smal is voor parkeerplaatsen van 1,8 m breed (terwijl middenklasse auto’s vaak 2 m breed zijn), fietsstroken van  minimaal 2,2 m inclusief schrikstrook (idealiter 4 sterren, dus 2,4 meter). (Bron CROW Fietsberaadnotitie Aanbeveling fiets en kantstroken)

Is er plaats voor parkeerplaatsen, de rijbanen én vrijliggende fietspaden?
Nee helaas niet!

Is er een overzicht met gerapporteerde/bekende ongevallen?
Vorig jaar waren er zeker 14 ongevallen met letsel op de Walenburgerweg zie: https://www.112-nederland.nl/Regio/straat/Rotterdam/Walenburgerweg/221841/0 Daarnaast waren er 18 niet nader omschreven incidenten die ook nog ongevallen kunnen zijn.
De voetgangersoversteekplaats bij Blij en café Walenburg is regelmatig het toneel van grotere en kleinere drama’s.

Hulpdiensten
Hoe komt het dat de hulpdiensten geen 30 willen op de Walenburgerweg?
De hulpdiensten moeten hun aanrijtijden halen. Daar worden ze op afgerekend. Als ze dat niet halen, staat in de krant:brandweer/politie/ziekenwagen was weer te laat! De hulpdiensten worden niet afgerekend op 0 verkeersslachtoffers. Overigens, ze mogen met waarschuwingssignalen de maximum snelheid overtreden. Dus als het er echt toe doet mogen ze sneller dan de maximum snelheid van 30.

Daarnaast, volgens CROW / Duurzaam Veilig richtlijnen moeten op een 30km weg fysieke auto-snelheidsremmende maatregelen worden genomen. Dat kunnen versmallingen en/of drempels en/of plateau’s zijn. Net als gewone automobilisten daardoor geremd worden, zullen ook de hulpdiensten daardoor geremd worden. Gaan ze beduidend harder dan die 30km/uur – zoals ze mogen – dan is het zeer onaangenaam rijden en kan het gevaar opleveren, zowel voor de ruggen van de inzittenden, inclusief patienten in ambulances, als voor het verkeer.

Kan de politie, ziekenauto’s en brandweer dan niet van een andere plek vertrekken en wél op tijd komen?
Het is maar welk uitgangspunt je kiest. Is het mogelijk om op een andere plek te starten? Je zou zeggen dat verkeersveiligheid het startpunt van de hulpdiensten zou moeten zijn. Bovendien hoeven ze dan ook minder vaak uit te rukken.

Teken de petitie ook! https://petities.nl/petitions/walenburgerweg-geen-50-maar-30

[1] Motie Rotterdam: Verzoekt het college om samen met gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités en bewoners te inventariseren in welke straten een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur onveilige situaties oplevert.

[2] Motie Tweede Kamer: Kröger en Stoffer : Hanteer 30 km/u in de bebouwde kom als leidend principe