Onze doelstellingen

Als Fietserbond Rotterdam+Regio willen we de belangen van fietsers behartigen in Rotterdam en de regio om Rotterdam heen, zowel op lokaal niveau als op provinciaal en landelijk niveau.

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is een vereniging met meer dan 30.000 leden verspreid over 150 lokale afdelingen. Afdelingen zijn per provincie gegroepeerd. Rotterdam+Regio valt onder Zuid-Holland.

Om slagvaardig te kunnen optreden heeft de afdeling Rotterdam+Regio een Dagelijks Bestuur en een coördinator per gebied.

De afdeling heeft regelmatig overleg met de gemeente(n) en met de wethouder(s) over verkeerssituaties die verbetering behoeven. Omgekeerd vraagt de gemeente ons regelmatig om advies.

Ons motto is: “Fietsen, wie durft (nog)?” waarbij we kunnen denken aan lastige trajecten en onveilige oversteekpunten voor de (kwetsbare) fietser. Om verbeteringen aan te brengen hebben we de volgende doelen beschreven; we willen:

  1. Concrete verbeteringen in de infrastructuur voor fietsers,
  2. Meer fietsgebruik en meer ruimte voor de fiets,
  3. Meer gezondheid,
  4. Trotse leden van de Fietsersbond.

Deze doelen zullen in 2020 en volgende jaren nadere invulling krijgen.