Geen bromfietsen op het Havenspoorpad

De gemeente Rotterdam heeft er voor gekozen bromfietsen toe te staan op het Havenspoorpad; tot voor kort was het een fietspad, dat ook veel door voetgangers en skaters werd gebruikt. Als argument voor de toelating werd o.a. aangevoerd dat de praktijk al gebruik door bromfietsers liet zien en dat er geen of nauwelijks klachten over zijn binnengekomen. Verder werd aangegeven dat het Havenspoorpad voor bromfietsers een logische route zou zijn tussen Pendrecht en IJsselmonde. De Fietsersbond was het hier niet mee eens en heeft op 12 augustus 2020 bezwaar gemaakt tegen dit verkeersbesluit.

Havenspoorpad

Het besluit waartegen het bezwaar gericht is.

Kern van het verkeersbesluit is het toestaan van bromfietsen op het Havenspoorpad.

Wat is de kwestie?

Het Havenspoorpad is een prachtige route die voor fietsers een mooie verbinding vormt tussen Pendrecht en IJsselmonde. De schoonheid en de recreatieve waarde neemt echter sterk af wanneer bromfietsen hiervan gebruik maken. Onder bromfietsen verstaan we in dit geval de tweewielige apparaten met verbrandingsmotor. De herrie en stank van deze machines stoort fietsers;  omdat ze niet waren toegestaan op het Havenspoorpad was de overlast tot nu toe nog beperkt.

 

De gronden van het bezwaar

De verwachting is dat er door veel meer bromfietsen gebruik gemaakt gaat worden. Tot nu toe gebruikten alleen bromfietsberijders die het er op waagden geen handhavers tegen te komen het Havenspoorpad.

Veiligheid

Door de toenemende verkeersdrukte die wij verwachten en de snelheidsverschillen tussen bromfietsers en fietsers/voetgangers is het niet uitgesloten dat de breedte van het Havenspoorpad onvoldoende zal blijken conform de richtlijnen die het CROW hiervoor hanteert. Het risico van ongevallen en conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers is ons inziens groot

Gezondheid

Het voorgaande is een verkeersveiligheidsissue. Wat mogelijk een nog groter bezwaar is, is de uitstoot van bromfietsen. Bij het fietsen door de stad steken snor- en bromfietsen met kop en schouders uit boven andere vervoersmiddelen met het veroorzaken van stank en ademhalingsproblemen. Het is een probleem dat ook door de gemeente wordt onderkend, gezien de verwijderingsbijdrage die zij beschikbaar stelt. Het toestaan van deze bromfietsen op het Havenspoorpad is naar ons idee dan ook niet in lijn met de wens om dergelijke door fossiele brandstoffen aangedreven vervoersmiddelen uit te faseren.

Advies van de Fietsersbond

De Fietsersbond heeft vanwege de verwachte toename van bromfietsers op het Havenspoorpad en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid van fietsers bezwaar gemaakt tegen dit verkeersbesluit.

Havenspoorpad-voor brommers

Helaas

Helaas is het bezwaar door de Algemene Bezwaarcommissie niet overgenomen en is de gemeente op 23 februari 2021 overgegaan tot uitvoering van het verkeersbesluit. Ook het voorstel om een experiment op het Havenspoorpad voor te bereiden, dat het mogelijk maakt alleen elektrisch aangedreven scooters en speedpedelecs -met max. 25 km/h- toe te laten (naast fietsers, skaters en voetgangers) is niet gehonoreerd. We hopen dat het verkeersbesluit niet onomkeerbaar is en dat uit de toegezegde evaluatie over een half jaar blijkt dat het toch niet zo’n goede zet was om brommers toe te laten.