Help ons de Rotterdamse Stijl te verbeteren

Fietsersbond Rotterdam is benieuwd of de ontwerpuitgangspunten van Rotterdam nog wel passen bij de fietsers van nu. Wij hebben namelijk het vermoeden dat er op bepaalde punten aanvullingen en verbeteringen mogelijk zijn. Met name op het gebied van het voorkomen van ‘Enkelvoudige Fietsongevallen’. Uit onderzoek blijkt dat er ± 1625 Rotterdamse fietsers per jaar naar de eerste hulp moeten na een zogenaamd ‘enkelvoudig fietsongeval’. Ruim 210 moeten vervolgens blijven in het ziekenhuis.

Zien fietsers deze obstakels bij Pompenburg Stroveer wel eens over het hoofd? Welke eisen stelt Rotterdam eigenlijk aan obstakels?
Zien fietsers deze obstakels bij Pompenburg Stroveer wel eens over het hoofd? Welke eisen stelt Rotterdam eigenlijk aan obstakels?

Daarom vragen wij hulp! Hulp om te bekijken of Rotterdam de fietsinfrastructuur wel ontwerpt volgens de huidige standaarden van fietsveiligheid. We kunnen dit doen door de uitgangspunten van Rotterdam naast de adviezen van CROW-Fietsberaad te leggen.

Wil je meehelpen? Stuur dan een e-mail naar Pieter Kuiper, [email protected]

CROW-Fietsberaad adviseert

CROW-Fietsberaad heeft een uitgebreide website vol adviezen en Rotterdam heeft een handboek Rotterdamse Stijl en de standaard Wegenbouwdetails. Wie wil helpen om deze informatiebronnen minutieus naast elkaar te leggen. Het is een grote klus, maar wèl tijdelijk.
Het eindresultaat is een document waarin per pagina van de Rotterdamse Stijl en de standaard Wegenbouwdetails onze adviezen zullen staan.

Adviezen op het gebied van:

 • Veiligheid,
 • Vergevingsgezindheid,
 • Ontwerpsystematiek,
 • Comfort,
 • Toekomstbestendigheid,
 • Oude fietsers, jonge fietsers.

We zoeken een groepje mensen dat de Rotterdamse Stijl en de standaard Wegenbouwdetails onder de loep neemt. In de groep is het prettig dat er verschillende mensen plaats nemen. Bijvoorbeeld:

 • Iemand die om een of andere reden gestopt is met fietsen.
 • Een vader of moeder met jonge kinderen die nu leren fietsen.
 • Maar ook een forens die misschien wat langere stukken door Rotterdam fietst.
 • En ook een hoogbejaarde die nog fiets en zelf vindt dat hij of zij níet hoogbejaard is.

Wil je meehelpen? Stuur dan een e-mail naar Pieter Kuiper, [email protected]

Hoe scherp mogen bochten in fietspaden eigenlijk zijn?
Hoe scherp mogen bochten in fietspaden eigenlijk zijn?

 

Je hoeft geen lid te zijn van de Fietsersbond. Het is wel fijn wanneer ten minste een persoon in de groep nauwkeurig is. En dat iemand anders wil helpen om de teksten na te lopen op taalfouten. En, we moeten alles beargumenteren, dus links plaatsen naar de plekken waar we de informatie hebben gevonden.

We vragen ons het volgende af:

 • Zijn de Rotterdamse Stijl en de standaard Wegenbouwdetails nog bij de tijd?
 • Past Rotterdamse Stijl en de standaard Wegenbouwdetails de nieuwe inzichten van het CROW toe?
 • Gaat Rotterdamse Stijl uit van de juiste normmens?
 • Wie en wat is de norm? Is de norm voor het aanleggen van infrastructuur de man/vrouw van 30? Of is het de jonge fietser van 8 of alle oudere fietsers en mindervalide fietsers?

Wil je meehelpen? Stuur dan een e-mail naar Pieter Kuiper, [email protected]

In welke mate worden fietsers in gevaar gebracht door maatregelen om sluipverkeer van automobilisten tegen te gaan?
In welke mate worden fietsers in gevaar gebracht door maatregelen om sluipverkeer van automobilisten tegen te gaan?

Een bestuurslid van de Fietsersbond Rotterdam maakt zich zorgen. Sommige net aangelegde bochten in fietspaden zijn zo scherp dat zijn moeder en schoonmoeder (82 en 76 jaar oud) deze niet kunnen nemen zonder af te stappen. Dat is tegen de landelijke adviezen in om onze ouderen zo lang mogelijk  te laten fietsen, het is vast ook niet de bedoeling van onze gemeenteraad. En het is ook niet in overeenstemming met de adviezen van het CROW. Hoe kan het dan dat Rotterdam daar toch voor kiest? Terwijl er op die plek genoeg ruimte is. Terwijl de bochten van die rotonde voor auto’s zo ruim zijn dat je de rotonde wel met 50 km/h op kan rijden. Wij denken dat een van de oorzaken is dat zowel de Rotterdamse Stijl als de standaard Wegenbouwdetails verouderd zijn en geen rekening houden met nieuwe inzichten van het CROW.

Help ons mee om verbeteringen aan Rotterdam voor te stellen! Zodat Rotterdam weer veiliger wordt!

Nieuw obstakel, later weer verwijderd, Schepenstraat Rotterdam niet ingeleid met ribbelstrook, niet reflecterend, overblijvende ruimte is te smal, vlak na een bocht, niet bij een lantaarnpaal. Zien fietsers dit soort paaltjes wel eens over het hoofd? Wat staat er in Rotterdamse Stijl over fietsveiligheid en comfort?
Nieuw obstakel, later weer verwijderd, Schepenstraat Rotterdam niet ingeleid met ribbelstrook, niet reflecterend, overblijvende ruimte is te smal, vlak na een bocht, niet bij een lantaarnpaal. Zien fietsers dit soort paaltjes wel eens over het hoofd? Wat staat er in Rotterdamse Stijl over fietsveiligheid en comfort?
Hoe gaat Rotterdam brommers van het fietspad weren?
Hoe gaat Rotterdam brommers van het fietspad weren?
mag een verval van 13 cm in de berm?
mag een verval van 13 cm in de berm?
Hoe scherp mogen bochten in fietspaden eigenlijk zijn? De boogstraal is hier zo klein dat deze autootjes zelfs de buitenbocht niet kunnen halen!
Hoe scherp mogen bochten in fietspaden eigenlijk zijn? De boogstraal is hier zo klein dat deze autootjes zelfs de buitenbocht niet kunnen halen!
Welke voertuigen laten we toe op de Rotterdamse fietspaden?
Welke voertuigen laten we toe op de Rotterdamse fietspaden?

Ik ga meehelpen om tips te geven aan Rotterdam

Wil je meehelpen om tips te geven aan Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar Pieter Kuiper, [email protected] of bel 010 - 285 07 48