Fietscafés

Tweemaal per jaren organiseren we een Fietscafé, een bijeenkomst waar we één of meerdere sprekers uitnodigen rondom een actueel thema dat met fietsen te maken heeft. Vaak in een buurtcentrum in Rotterdam, maar nu -gedurende de tijd dat maatregelen in verband met corona parten spelen- via een online vergadering.