G.K. van Hogendorpweg fietspadkruising veiliger

Bij de herinrichting van de G.K. van Hogendorpweg in 2013 besloot de gemeente:

 • de snelwegoprit te laten liggen
 • de snelwegoprit niet te vervangen door een uitritconstructie
 • het fietspad niet verhoogd aan te leggen
 • geen verlichting te richten specifiek op het fietspad

Hierdoor ontstond op de G.K. van Hogendorpweg een gevaarlijke fietspadkruising met de oprit vanaf de Overschiese Kleiweg.

De Fietsersbond wil graag een uitritconstructie in plaats van vier gevaarlijke bochten, eilandjes en paaltjes

Voorbeeld van een uitritconstructie met tweerichtingen fietspad

De Fietsersbond stelt voor om de adviezen van hét kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden (link) toe te passen:

 • snelwegoprit vervangen door uitritconstructie
 • asfalt weghalen en vervangen door klinkers
 • fietspad verhoogd aanleggen met betegelde ruimte rechts en links van het fietspad
 • deze uitrit haaks aan laten sluiten op de G.H. van Hogendorpweg.
 • opstelruimte voor de auto is dan waar nu de snelwegoprit ligt.
 • focussen van de aandacht van de auto op de fietser door aanbrengen van een groenstrook tussen fietspad en G.K. van Hogendorpweg over een lengte van 100 meter
 • verbeteren van de verlichting van het fietspad

Fietsersbond Rotterdam pleit voor een herinrichting van dit gevaarlijke punt volgens bovenstaande punten en is tegen het maken van vier gevaarlijke bochten, eilandjes en paaltjes in dit rechte voorrangsfietspad.

Obstakels veroorzaken dat 3000 gewonde fietsers per jaar naar de eerste hulp toe gaan. En een veelvoud daarvan raakt wel gewond maar bezoekt het ziekenhuis niet.