Wat vind jij?

In deze rubriek kunnen lezers/fietsers hun verhaal kwijt.  Alles wat te maken heeft met fietsen en fietsbeleid en dat van aanvaardbare kwaliteit is, kan door ons gepubliceerd worden, van lezersbrief tot column. De stukken die hier gepubliceerd worden hoeven ook niet per sé de mening van de redactie of het bestuur te weerspiegelen; we houden ons echter wel het recht voor om bepaalde artikelen of delen daarvan niet te publiceren, of om ze aan te passen of -na verloop van tijd- te verwijderen. Anonieme verhalen of brieven worden i.p. niet gepubliceerd; wel is het mogelijk deze anoniem te plaatsen wanneer naam en e-mailadres bij de redactie bekend is. Stukjes per mail sturen aan: [email protected]