Fietsend naar een veiliger en gezonder Rotterdam

Quote:
“Soms lijkt het alsof de autobestuurders hier aan de speed zitten”

Van de week fietste ik over de Meent waar een onoplettende automobilist de weg op reed en op een scooter klapte. Toen ik van Delft naar Rotterdam verhuisde, viel me op hoe onveilig ik me voelde als fietser en voetganger. Ook al wist ik goed dat ik van een fietsstad naar een autostad verhuisde, was ik geschrokken van het verschil. Waar ik in Delft nooit een ongeluk had op de fiets, ben ik in Rotterdam meerdere keren met onoplettende of roekeloze automobilisten in aanraking gekomen. Gelukkig zonder ernstige gevolgen!  

 Daarnaast is er in Rotterdam minder ruimte voor fietsers en dus meer voor automobilisten. Meer ruimte voor de auto draagt bij aan een cultuur waarin auto’s centraal staan en fietsers of voetgangers vaak ondergeschikt zijn. Dit is terug te zien in het straatbeeld: veel auto’s en gevaarlijk rijgedrag. Op de Meent en 1e Middellandstraat kom ik namelijk vaak in gevaarlijke situaties terecht. Het gevaarlijkste kruispunt van Rotterdam is de Wolphaertsbocht en de Dorpsweg op Zuid. Mijn moeder omschrijft het vaak alsof mensen in auto’s aan speed zitten in Rotterdam. Vraag bezoekers aan Rotterdam wat ze opvalt en de kans is groot dat ze het rijgedrag van automobilisten noemen. Stoppen bij zebrapaden is op sommige plekken meer uitzondering dan regel.

Ik vind dat de verkeersveiligheid in Rotterdam voor fietsers en voetgangers echt beter moet. Dit begint bij handhaving, maar het betekent ook meer ruimte aan fietsers en voetgangers geven. Dit zorgt voor een stad die leefbaarder is en -met de juiste maatregelen- ook nog beter bereikbaar is. In Kopenhagen is het fietsgebruik enorm gestegen door meer ruimte aan fietsers te geven. Meer ruimte voor fietsers is daarnaast ook goed voor de gezondheid van de inwoners. Maatregelen waar Rotterdammers erg enthousiast over zijn!

Daarom is het belangrijk om te investeren in de verkeersveiligheid, door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. Bredere en meer gescheiden fietspaden zijn hierin van belang, minder brede wegen zorgen er ook voor dat auto’s voorzichtiger rijden. Zo dragen we bij aan een gezonde en fijne stad om in te wonen, om te winkelen en om te recreëren. Kinderen kunnen op deze manier alleen naar school fietsen of lopen zonder dat hun ouders zich zorgen hoeven te maken. Zo geven we alle Rotterdammers een veiligere en gezondere toekomst.

Simon Bleijenberg.