Waarom de Fietsersbond de dag van de fietshelm toejuicht

Dag van de fietshelm_03

Op 10 april is het de dag van de fietshelm. Aan het woord is actief lid van Fietsersbond Rotterdam+Regio Harm Tiddens. In zijn werk als kinderarts in het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis zag hij dagelijks wat de impact op de hersenen kunnen zijn bij een fietsongeluk én hoe het gebruik van een helm deze impact drastisch verlaagt.

In 2022 kwamen in ons land maar liefst 88.800 fietsers terecht op de Spoedeisende Hulp, waarvan 57.000 met ernstig letsel. Ruim 15.000 van deze fietsers liepen hierbij hersenletsel op. Dat betekend dat per dag ruim 40 mensen hersenletsel oplopen door een ongeval tijdens het fietsen. En dit aantal neemt toe! De kans op hoofdletsel wordt door het dragen van een fietshelm verlaagt met maar liefst 62%.

Bij deze ongelukken gaat het niet alleen om snelle of oudere fietsers op een e-bike of speed pedelec. Ook op een gewone fiets loop je risico’s om in botsing te komen op de steeds drukkere fietspaden met flitsbezorgers, bakfietsen, elektrische scooters, en zelfs scooters met geel kenteken! Waarom dragen de meeste fietsers dan nog steeds geen helm?

Op 10 April is de derde editie van ‘Dag van de fietshelm’ (https://www.dagvandefietshelm.nl/). Het waarom is duidelijk. Als de populariteit van de fietshelm toeneemt kan het aantal hoofdletsels door fietsen met twee derde worden verminderd. De meewerkende partijen vertellen al een duidelijk verhaal: Artsen voor Veilig Fietsen, Hersenstichting, HersenStrijd fonds, VeiligheidNL, Interpolis, ANWB, Veilig Verkeer Nederland en Provincie Fryslân. De fietsersbond staat hier nog niet bij? Door angst dat het fietsen minder populair wordt door een helmplicht? Het gaat bij de ‘Dag van de fietshelm’ niet meteen over een helmplicht maar om het gebruik van een helm laagdrempelig en normaler te maken. Het moet toch te denken geven dat er inmiddels wereldwijd 28 landen zijn waar een vorm van fietshelmverplichting geldt. In sommige van deze landen geldt een verplichting voor alle fietsers, in andere alleen voor kinderen/jongeren. In weer andere landen zoals Duitsland adviseert de overheid iedereen, maar vooral kinderen, een helm op te zetten. Waarom niet in Nederland een zelfde advies?

Als kinderarts werkte ik in het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis. Elke dag en al tientallen jaren fietste ik 2×9 km op een steeds drukker wordend fietspad. Steeds vaker had ik een bijna ongeluk met een scooter of onoplettende tegenligger. Herkent u zich in het gevoel van onveiligheid op het fietspad? Waarom dan je kostbare schedelinhoud niet beter beschermen? De anesthesisten van het Sophia Kinderziekenhuis fietsten allemaal met een helm. Dat was voor het zetje dat ik nodig had om jaren terug ook een helm te gaan dragen. Inmiddels voel ik me onveilig als ik de helm niet opheb als ik me in de drukte begeef. Ik verbaas me als ik een ouder op een fiets zie zonder helm maar met kinderen in een zitje of op een fiets ernaast met helm. Wilt u dat uw kinderen straks een helm op de fiets blijven/gaan dragen. Dan is de kans daarop groter als u het goede voorbeeld geeft? Kortom denkt u eens na over het gebruik van de helm op 10 April.

Categorieën