Wat we willen

De Fietsersbond Rotterdam+Regio streeft ernaar de belangen van fietsers te behartigen. Daarbij hebben we bepaalde standpunten. Ook vinden we dat alle fietsinfrastructuur na bijv. herinrichtingen zoals rioolvervangingen minstens voldoet aan de adviezen en richtlijnen van het CROW.

Recente berichten uit de categorie “Wat we willen”