In memoriam Pax Kroon

Pax (rechts) tijdens een protest op 4 juni 1977, naast burgemeester André van der Louw

Op 20 januari 2024 overleed Pax Kroon en verloor Rotterdam een fietspionier en visionair. Pax (rechts op de foto) tijdens een protest op 4 juni 1977, naast burgemeester André van der Louw Pax, is van groot belang geweest voor het fietsen in Rotterdam en voor de Fietsersbond. Hij streed voor een leefbare stad waarin de fiets een middel was om mensen in plaats van voertuigen centraal te stellen.

Pax was een van de organisatoren van een baanbrekend fietsprotest op 10 oktober 1970 in het centrum van Rotterdam. VVD-wethouder van verkeer Minus Polak en zijn ambtenaren waren erbij. De actie ging uit van de ‘verkeerskabouters’ van de Kabouterbeweging, opvolger van Provo. Ingenieurs als Pax Kroon koppelden de speelse actie met serieuze beleidsvoorstellen, in dit geval Pax’ alternatieve verkeersnota Leven in de grote stad (of niet leven). (1970). Na het protest nodigde de wethouder hem uit om eens om de tafel te gaan zitten. Dat was het begin van het nog steeds bestaand tweemaandelijks overleg tussen de gemeente Rotterdam en de Fietsersbond.

In 1974 studeerde Pax af als civiel ingenieur in Delft op fietsverkeer in Rotterdam, destijds een unicum. Hij is met zijn groep een van de oprichters van de Fietsersbond en werd voorzitter van de afdeling Rotterdam+Regio. Pax is lid van verdienste van de Fietsersbond. Met veel energie bepleitte hij in die jaren vele verbeteringen voor de fietser: verkeersarme woonwijken met drempels en een maximumsnelheid van 25 km/u, vrijliggende fietspaden, je fiets meenemen in het OV.

Na een paar keer solliciteren werd Pax aangenomen als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Hij stopte zijn bestuurswerk voor de Fietsersbond, maar vanuit zijn nieuwe rol ging hij onvermoeibaar verder met het realiseren van fietsbeleid. Het hoogtepunt daarvan is het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan van de Stadsregio Rotterdam, Deelstudie Fietsbeleid in 1995 (RVVP). Het was de eerste keer dat stadsregio’s en gemeenten verplicht werden om zo’n plan te maken. Dat fietsnetwerk vormt nog steeds de basis van het netwerk van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en de stedelijke hoofdfietsroutes.

We zullen deze markante Rotterdammer missen, maar op het fietspad plukken we nog dagelijks de vruchten van al zijn inspanningen.

 

Verder lezen over Pax’ leven & werk op Delpher

Protest 10 oktober 1970

Wethouder Polak peddelt rondje mee met kabouters”, Het Vrije Volk, 12 oktober 1970

Gerard Goossen, poster “Hunt a Car” voor het protest op 10 oktober 1970 (Rotterdam: Kabouterpers, 1970)

Pax’ Verkeersnota (1970)

Pax Kroon schrijft verkeersnota. Stad voor de keus: auto of de mens”, Het Vrije Volk 14 oktober 1970

Rapport van verkeerskabouter. Rotterdam moet kiezen: auto of mens”, NRC Handelsblad 31 oktober 1970

Verkeerswerkgroep 25 (1972)

‘Snelheid aanpassen aan wensen woonomgeving’ ”, NRC Handelsblad 5 maart 1973

Oprichting Rotterdamse afdeling Eerste Enige Echte Nederlandse Rijwiel Bond, ENWB (1976)

Langzaam en snel verkeer van elkaar scheiden”, Het Vrije Volk 21 februari 1976

Deelauto (1983)

Gezinnen doen auto samsam”, Het Vrije Volk 11 juni 1983

Categorieën