03 mei 2022

Uitnodiging Fietscafé 12-05-2022

Fietscafé en alg,ledenvergadering Fietsersbond Rotterdam+Regio

Donderdag 12 mei 2022 organiseert Fietsersbond Rotterdam+Regio een Fietscafé, gevolgd door een algemene ledenvergadering.  Welkom vanaf 19.15 uur in Huis van de Wijk Mozaïek, Schommelstraat 69, Rotterdam. Aanmelden via e-mail: [email protected]

WF Metzelaer1

Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee onderdelen van de avond.
Als je maar één deel wilt bijwonen: prima!

19:30 Fietsveiligheid

Onder leiding van Willem Frederik Metzelaar van Fietsersbond Rotterdam gaan we deze avond aan de slag met de veiligheid voor fietsers in Rotterdam. In het bijzonder kinderen. We doen dit aan de hand van korte filmpjes van Geert Kloppenburg.

 

G Kloppenburg

Filmpjes van Geert Kloppenburg
1. Hoe is het in Crooswijk?
2. Hoe is het nabij de Markthal?
3. Interview over mogelijke verbeteringen.

De deelnemers aan het fietscafé worden gevraagd actief mee te denken en op deze thema’s tot belangrijke verbeterpunten te komen.

 

 

 

Leon Erkelens aftr

20:45 Ledenvergadering

Volgend op de activerende eerste deel hebben we een korte pauze en gaan we door met de ledenvergadering.

In het kort de agenda:
1. Delen van de ervaringen van afgelopen jaar ( zie jaarverslag 2021)
2. Financiële verantwoording (kort en krachtig)
3. Bestuur voor het komende jaar (Kandidaat stellen voor voorzitter, secretaris en penningmeester kan)
4. Jaarplan 2022: Presentatie door nieuwe voorzitter

Tijdens de vergadering wordt alles toegelicht en uitgereikt, maar indien je er belangstelling voor hebt, kunnen we je op verzoek de formele agenda en bijbehorende stukken toesturen. Geef dat aan bij je inschrijving.

Categorieën