Fietsersbond stelt voor:

10 Verbeterpunten voor Rotterdam

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2022

De fiets speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid en de
leefbaarheid van steden, en dat wordt door de verdere stedelijke
verdichting alleen maar meer. Bij stedelijke ontwikkeling moeten
voetgangers en fietsers op één staan.

10 punten voor gemeente 2

De Fietsersbond heeft tien punten voor de fietsers geformuleerd met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Voor de gemeente Rotterdam hebben we deze concreet gemaakt.
We hopen dat de verschillende partijen hier mee aan de slag gaan:

  1. Onderbreek doorgaande autoroutes met een écht verkeerscirculatieplan, waardoor veilige fietsroutes voor fietsers van alle leeftijden ontstaan
  2. Zet in navolging van Amsterdam in op een 30 kilometer-per-uur-norm voor de hele stad en sta 50 kilometer per uur alleen toe bij vrijliggende fietspaden
  3. Start een programma voor ontbrekende verbindingen in het stedelijke fietsroutenetwerk
  4. Zorg voor voldoende fietsnietjes in de wijken (zeker voor gasten) en voer een actief en effectief beleid op het opruimen van zwerffietsen
  5. Bied kleuterscholen loopfietsen aan en leer kinderen in de onderbouw fietsen
  6. Verbreed de fietspaden, als autowegen van 2×2 naar 2×1 rijbaan gaan
  7. Geeft aandacht aan het leefstijlinterventieproject in Overschie en pak door in andere wijken
  8. Introduceer op veel plekken in de stad “Fietspad, dus niet brommen”
  9. Zorg voor fietshubs/trefpunten waar naast de mogelijkheid tot aankoop van betaalbare fietsen ook een goede fietscultuur ontstaat
  10. Geen blunderput voor auto’s, maar een iconische fietsenstalling op Blaak

Categorieën