Hoe Rotterdam veiliger wordt: door de inspanningen van bewoners, leden van de Fietsersbond Rotterdam+Regio en de inzet van de Gemeente Rotterdam is de Walenburgerweg een 30 km/u weg geworden.

Walenburgerweg naar 30 km/u. De eerste GOW30 is een realiteit.

In 2022 en 2023 is in achttien straten in Rotterdam de maximum snelheid voor automobilisten nu 30 km per uur. In 2024 geldt dat voor een nog groter gedeelte van de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2021 besloten de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar km/u (kilometer per uur).

unknown

Dinsdag 25 oktober vond de opening van de Walenburgerweg plaats. Wijkraden, omwonenden en wethouder Karremans van mobiliteit gingen in gesprek over het belang van de herinrichting van deze straat.

Het is de eerste GOW30 in Rotterdam wat betekent dat het ontwerp is aangepast op de nieuwe maximumsnelheid. De Walenburgerweg is een doorgaande route voor nood- en hulpdiensten, daar is in het ontwerp rekening mee gehouden door de hoogte van de drempels te baseren op 50 km/u ipv 30 km/u. Meer informatie is te vinden op rotterdam.nl/30

30 of 50 kilometer per uur
De Gemeente Rotterdam kijkt in welke straten de snelheid wordt aangepast. Dat gebeurt op veel plekken, maar niet overal. Een aantal straten blijft 50 km/u. Of een straat 30 of 50 km/u wordt, hangt af van verschillende factoren. Zoals het aantal mensen dat er woont, de winkels, cafés en restaurants die er zijn, of er bussen en trams rijden, of er fietspaden zijn en hoeveel voetgangers er moeten oversteken. Bovendien moeten nood- en hulpdiensten er te allen tijde door kunnen.

Meer gemak voor de automobilist
Voor automobilisten verandert er veel en tegelijkertijd niets. Met de nieuwe maximumsnelheid kunnen zij nog steeds overal komen, ook in de binnenstad. Wel moeten ze, vanaf 2024, op meer plaatsen hun snelheid aanpassen naar 30 km/u. Een groot deel van de straten in Rotterdam zijn nu al 30 km/u.

Van de steden die ons voorgingen (bijvoorbeeld Brussel en Bilbao), weten we dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers verbeterd. Het komt sfeer ten goede en bovendien bewegen ze zich meer ontspannen door het verkeer, hebben ze meer overzicht én is er meer tijd om te reageren als er iets onverwachts gebeurt.

Wat brengt de nieuwe maximumsnelheid?
De 30 km/u-regel heeft veel voordelen. De bereikbaarheid in de binnenstad blijft hetzelfde, maar de doorstroming wordt beter. Hierdoor kom je sneller van A naar B, ook met de auto. De binnenstad wordt veiliger voor alle weggebruikers. Er komt meer rust op straat en minder lawaai. Meer groen en minder uitstoot. Bovendien gaat de uitstraling van de stad erop vooruit.

Categorieën