Advies aan de gemeente Rotterdam

Verlengen ontheffing Speedpedelecs?

Standpunt FB Rotterdam m.b.t. speedpedelec op het fietspad

De speedpedelec maakt onderdeel uit van de fietsfamilie van de Fietsersbond. Alhoewel vanwege de snelheid er risico’s voor overige fietsers aan deze fiets zitten, willen we als Fietsersbond ook opkomen voor de belangen van deze speedpedelecers. De speedpedelec is namelijk met name voor woon-werkverkeer een prachtig alternatief voor de auto en het OV. Wanneer meer mensen overstappen van auto naar fiets/speedpedelec kan het ruimtebeslag door de auto in de stad verminderen. Die ruimte kunnen we gebruiken voor bredere fietspaden of mogelijk zelfs ‘snelle’ fietspaden.

In de basis heeft de Fietsersbond vanwege de snelheid (en het gele kenteken) het standpunt dat de speedpedelec binnen de bebouwde kom op de rijbaan dient te rijden. Voor fietsers op de speedpedelec leidt dat echter op veel plaatsen in Rotterdam -zeker op punten met hoge verkeersintensiviteit- tot onveilige situaties. Automobilisten verwachten geen fietser op de rijbaan (en proberen ze soms zelfs actief van de rijbaan te verdringen) en fietsers op een speedpedelec bereiken vaak niet eens de maximale snelheid van 45 km/uur. Daarom hebben we bij het invoeren van de ontheffing in het overleg met de afdeling Mobiliteit van de gemeente Rotterdam steeds aangegeven, dat wij het een goed initiatief vinden om onder voorwaarde van een aangevraagde ontheffing én een maximumsnelheid van 30 km/uur de speedpedelec in de stad op het fietspad toe te laten.

 

Onze ervaringen met deze ontheffing zijn tot nu toe positief. Sinds de invoering van de ontheffing hebben we bij de Fietsersbond geen klachten ontvangen van leden of andere fietsers over dit onderwerp. Mogelijk speelt daarbij een rol dat het aantal speedpedelec gering is ten opzichte van het aantal scooters met verbrandingsmotor (blauwe en gele kentekens).

Op social media hebben we vanuit speedpedelecers juist positieve reacties gezien over de aanpak van Rotterdam. Als leden van het bestuur -wij fietsen immers zelf ook veel in de stad– is onze persoonlijke observatie dat de speedpedelec-fietsers zich over het algemeen aan de snelheid houden en ook hun snelheid nog verder naar beneden brengen wanneer de situatie (bijvoorbeeld bij het passeren van ouderen of kinderen) daarom vraagt.

 

Vanwege de voorgaande overwegingen staan wij als afdeling van de Fietsersbond positief tegenover de verlenging van de ontheffing. We blijven evenwel alert op de veiligheidsaspecten en zullen ook aangeven wanneer we situaties in de stad tegenkomen waar het wél tot knelpunten leidt. Verder zien we als belangrijk onderdeel van veilige deelname aan het verkeer het gedrag van álle verkeersdeelnemers: speedpedelecers (en wielrenners) onderling en ten opzichte van andere (tragere) fietsers, maar ook fietsers ten opzichte van voetgangers.

Namens het bestuur

Leon Erkelens, voorzitter

Categorieën