Politiek debat gezond verkeer september 2017

Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer moeten prioriteit krijgen in het centrum van Rotterdam. Dat vonden vrijwel alle Rotterdamse politieke partijen in 2014. Wat is daarvan terecht gekomen? En wat brengt de toekomst? Daarover ging het politieke debat op 19 september 2017 in BAR aan de Schiekade 201.

In maart 2014 organiseerden Rover en Fietsersbond een verkiezingsdebat over gezond verkeer. Vrijwel alle kandidaat-raadsleden wilden toen:
• prioriteit voor gezond verkeer in het centrum;
• een nieuw verkeerscirculatieplan;
• meer groene golven voor trams;
• meer ruimte voor fietsers;
• meer scholieren op de fiets;
• meer fietsbeugels;
• belangenorganisaties eerder aan tafel.

 

Tijdens een vervolgdebat in 2015 bleek dat een aantal van deze wensen was vastgelegd in beleidsvoornemens. Maar op straat was er nog niets van te zien. Ook nu in 2017 bleek van de plannen nog veel niet gerealiseerd te zijn. Waar alle partijen het over eens waren, was dat er aanzienlijk meer fietsbeugels gekomen waren. Maar tegelijkertijd besefte iedereen, dat er ook een gigantische toename was gekomen van het aantal fietsers in en naar Rotterdam.

 

 

Pol_debat-1