Veilige oplossingen voor onveilige kruispunten

Onveilige kruisingen

Als fietsers en auto’s elkaar tegenkomen in het verkeer zijn er soms onveilige situaties waar je denkt dat alles qua wegontwerp en andere verkeerstechnische maatregelen goed ontworpen is. Dan is een analyse en herbezinning noodzakelijk.

Deze situaties hebben één ding gemeen. Het zijn kruisingen van een twee-richtingsfietspad met fietsers in de voorrang en auto’s die die voorrang moeten geven. De gevaarlijke situatie ontstaat doordat de automobilisten te vaak de fietsers geen voorrang geven.

Gevaarlijke bochten, eilandjes en paaltjes (chicanes)

De gemeente Rotterdam heeft op drie plaatsen slingers en eilandjes (chicanes) in het fietspad aangebracht om de fietsers af te remmen: Shell tankstation Maasboulevard, Kruising Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan in IJsselmonde en bij de kruising Bergambachttunnel-Stolwijkstraat in IJsselmonde. Op de Maasboulevard was dit een “black “spot”.

Deze “chicanes” zijn voor fietsers gevaarlijk en zeer vervelend. De gemeente is van mening dat op de Maasboulevard is aangetoond dat het aantal (ernstige) ongevallen sterk is verminderd.  Deze bewering is op basis van gebrekkige statistiek.

De Fietsersbond heeft veiligere oplossingen voor onveilige kruispunten

De Fietsersbond is van mening dat er vele andere maatregelen mogelijk zijn waarmee automobilisten verleid en gedwongen kunnen worden om op de betreffende plaatsen de fietsers voorrang te geven en daarmee de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Voor iedere plaats is een diepgaande analyse en herbezinning noodzakelijk.

De gemeente verzuimt het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden te consulteren

Fietsersbond Rotterdam is verbaasd en teleurgesteld waarom de gemeente geen informatie heeft ingewonnen bij Fietsberaad CROW. Fietsberaad heeft twee publicaties met de analyse en oplossingen voor deze problematiek. De publicatie is Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen – Samen werken aan een veilige fietsomgeving is hier in te zien. Fietsberaad stelt het volgende voor voor dit soort kruisingen:

 1. onderzoek of dit kruispunt te vermijden is, kun je het kruispunt afsluiten? Doe dit dan.
 2. toepassen van een drempel of uitritconstructie, een snelheidsremmende constructie voor de auto’s
 3. wegnemen van zichtbelemmeringen en toepassing van de juiste bebording en markering

De gemeente neemt maatregelen die onveiligheid vergroten

Aanleg van vier gevaarlijke bochten, eilandjes en paaltjes staat hier niet bij. Het aanleggen van bochten en obstakels wordt zelfs sterk afgeraden in de publicatie Grip op enkelvoudige fietsongevallen – Samen werken aan een veilige fietsomgeving. Er is geen uitritconstructie en er is geen drempel. Er is zelfs een snelwegconstructie voor de auto’s die hard rijden aanmoedigt. Heel prettig is dat de bebording goed is uitgevoerd en dat heel recent ook de zichtlijn is verbeterd. Verder zijn er plannen om het zicht te concentreren op het fietspad in plaats van het autoverkeer. Deze laatste plannen gaan de Fietsersbond niet ver genoeg.

G.K. van Hogendorpweg

Waar het nieuwe fietspad langs de GK van Hogendorpweg de oprit vanaf de Overschiese Kleiweg kruist is een gelijksoortige gevaarlijke situatie ontstaan en wil de gemeente opnieuw chicanes aanleggen.

De Fietsersbond heeft deze situatie uitgebreid geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat er zeer veel maatregelen zijn die die genomen kunnen worden zonder de fietsers met chicanes te hinderen.

OBSERVATIES

 • automobilist let op de auto’s van links op de GK van Hogendorpweg
 • automobilist ziet door focus op auto’s van links de fietsers van links en zeker van rechts over het hoofd
 • automobilist rijdt soms hard
 • autooprit is breed, heeft ruime bochten, lijkt op een snelwegoprit, nodigt uit tot hard optrekken
 • de oprijdende auto heeft op de GK v Hogendorpweg een eigen vrije baan, hard optrekken is niet nodig
 • fietsers en bromfietsers rijden niet harder dan elders
 • de autorijbanen van de GK van Hogendorpweg hebben verlichting tussen de rijbanen, ver van het fietspad vandaan
 • de autooprit heeft eigen verlichting
 • het fietspad is niet verlicht

 

HUIDIGE SITUATIE

Maatregel

Stand v zaken

Overeenstemming gemeente en fietsersbond?

Opm

Waarschuwingsbebording voor auto’s

aanwezig en blijft

Ja

 

Waarschuwingsbebording voor fietsers

aanwezig en blijft

Ja

 

Drempel in auto oprit

vervalt

Ja

 

 

PROJECT GEMEENTE

Maatregel

Stand v zaken

Overeenstemming gemeente en fietsersbond?

Opm

Fietspad verhoogd

in project

Ja

Conform voorstel FB

Groen deels verwijderen aan stadszijde

in project

Ja

Conform voorstel FB

Groen toevoegen aan Berkelzijde tussen fietspad en autorijbanen

in project

Ja

Conform voorstel FB

Bochtjes en eilandjes in fietspad (chicanes), dus versmalling

in project

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

 

VOORSTEL FIETSERSBOND

Maatregel

Stand v zaken

Overeenstemming gemeente en fietsersbond?

Opm

Fietspad recht houden

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

Auto oprit versmallen

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

Auto oprit in klinkers uitvoeren

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

Verdere maatregelen om “autosnelwegoprit” gevoel bij automobilist weg te nemen

 

Nee

 

Verlichting langs fietspad aanbrengen

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

 

 

 

Werkt HUIDIGE SITUATIE plus VOORSTEL FIETSERSBOND niet. Dan zijn er verder gaande alternatieven ZONDER CHICANES

VOORSTEL FIETSERSBOND VERDER GAANDE MAATREGELEN

Maatregel

Stand v zaken

Overeenstemming gemeente en fietsersbond?

Opm

LED verlichting (rood knipperend) brandt alleen als er een fietser iets voor de kruising is gedetecteerd

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

Stoplichten met afstandsdetectie voor zowel auto’s als fietsers

 

Nee

Voor-+nadelen zie 1)

 

 

VOOR- EN NADELEN

Maatregel

Voordeel

Nadeel

Fietspad verhoogd

snelheidsremming auto’s, auto’s hebben langere zichttijd op fietsers

 

Groen deels verwijderen aan stadszijde

auto’s hebben beter zicht op fietsers van rechts

 

Groen toevoegen aan Berkelzijde tussen fietspad en autorijbanen

auto’s kunnen minder op auto’s van links geconcentreerd zijn

 

Bochtjes en eilandjes in fietspad (chicanes), dus versmalling

fietsers rijden langzamer

 • grote kans op eenzijdige ongevallen van fietsers
 • Grote kans op fiets-fiets ongevallen
 • Fietsers kunnen auto’s niet meer ontwijken
 • Fietsers moeten aandacht aan obstakels+bochtjes geven ipv aan auto’s

Fietspad recht houden

 

Fietsers rijden harder, auto’s hebben kortere zichttijd op fietsers

Auto oprit versmallen

Auto rijdt langzamer, auto’s hebben langere zichttijd op fietsers

 

Verdere maatregelen om “autosnelwegoprit” gevoel bij automobilist weg te nemen

 

 

LED verlichting (rood knipperend) brandt alleen als er een fietser iets voor de kruising is gedetecteerd

 

 

Stoplichten met afstandsdetectie voor zowel auto’s als fietsers