Fietspad tussen Schepenstraat en Walenburgerweg: twee nieuw geplaatste paaltjes.

De Fietsersbond Rotterdam heeft bezwaar gemaakt tegen deze paaltjes omdat paaltjes gevaar opleveren voor fietsers. De gemeente Rotterdam heeft het bezwaar afgewezen met als argumentatie “Het paaltje op het fietspad tussen de Walenburgerweg en de Schepenstraat er altijd al gestaan heeft. Doordat er werkzaamheden plaats gevonden hebben op de Schepenstraat is deze tijdelijk weggehaald. Het paaltje staat op deze locatie om te voorkomen, dat auto’s via het fietspad naar de Walenburgerweg rijden. Inmiddels is er op het fietspad een belijning aangebracht om de twee helften van het fietspad duidelijker aan te geven.”

Fietsersbond Rotterdam is het niet eens met deze argumentatie.

 1. Wij missen een goede afweging en onderbouwing. Hoeveel klachten zijn er? Zijn die klachten er nog steeds als de herinrichting van de Schepenstraat klaar is?
 2. Is er dan (zonder palen) een probleem?
 3. De gemeente heeft niet onderbouwd dat het probleem niet kan worden opgelost zonder palen.
 4. De gemeente heeft niet onderbouwd dat het probleem zonder paaltje groter is dan de nadelen van een paaltje.
 5. Twee paaltjes in een kort fietspad. Dat is één teveel. Het CROW adviseert: “Als rijdende auto’s het probleem zijn, dan is vaak één knip op een strategische locatie toereikend”.
 6. Het noordelijk paaltje staat vlak na een kruispunt. Het CROW adviseert: “Plaats niet te dicht op een kruispunt. Aanbevolen wordt om een afstand aan te houden van minimaal 12,5 meter tot het kruisingvlak”.
 7. De markeringen hebben een lengte van 1,20 m. Het CROW adviseert: “Markering 15 tot 10 meter voor de palen”.
 8. De kantmarkering voor de palen naast het fietspad, moet fietsers op minimaal 30 cm langs de palen leiden ontbreekt.
 9. De ribbelmarkiering de laatste 5 meter voor de paal/palen ribbels toe die haaks op de rijrichting staan ontbreekt.
 10. Eén van de lichtmasten 5 meter voor of na paaltjes ontbreekt. Dit adviseert het CROW wel.
 11. De paaltjes hebben een gevaarlijke diameter van 9 cm. Het CROW adviseert: “Diameter ca 16 cm, bij een botsing vermindert dit de ernst van het letsel”.
 12. De paaltjes zijn van staal. Het CROW adviseert: “energie-absorberende paaltjes, bijvoorbeeld door een kunststof schil rond een stalen kern”.
 13. Beide paaltjes hebben scherpe uitstekende delen. Het CROW adviseert: “de paal mag geen uitstekende delen bevatten”.
 14. Beide paaltjes zijn niet volledig uitneembaar of verzinkbaar. Het CROW adviseert: “palen moeten volledig uitneembaar of verzinkbaar zijn (tijdens neerklappen of wegnemen mag er geen voet achter blijven)”.

De gequote adviezen komen uit de kennisbank van het CROW http://kennisbank.crow.nl/KennisModule > Fiets\Keuzeschema sanering paaltjes op het fietspad (alleen toegankelijk met inloggegevens)

Datum plaatsing van deze paaltjes ± november 2018.

X Conclusie, deze situatie voldoet niet aan de CROW richtlijnen.

Gevaarlijk paaltje met scherpe uitsteeksels tussen walenburgerweg en schepenstraat
Gevaarlijk paaltje met scherpe uitsteeksels tussen walenburgerweg en schepenstraat

Meer dan 50% van de fietsslachtoffers kan voorkomen worden door de fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit betekent concreet meer breedte, betere markeringen en minder obstakels.