Langs de meetlat

Rotterdamse infrastructuur langs de CROW meetlat gelegd. Fietsersbond Rotterdam streeft ernaar dat alle fietsinfrastructuur na herinrichtingen zoals rioolvervangingen minstens voldoet aan de adviezen en richtlijnen van het CROW.

Recente berichten uit de categorie “Langs de meetlat”