Verkeersexperimenten

Rotterdam goed bezig voor de fiets en 50 wordt 30 km/uur

We hebben al eerder op deze site aandacht besteed aan de verkeersexperimenten die de Gemeente Rotterdam uitvoert. Wij als Fietsersbond vinden dat Rotterdam goed bezig is!

Tijdelijk extra plek

We hebben al eerder op deze site aandacht besteed aan de verkeersexperimenten die de Gemeente Rotterdam uitvoert. Onder de titel Rotterdam test de toekomst’, wordt onderzocht hoe de stad vriendelijker kan worden voor voetgangers en fietsers.
In het Algemeen Dagblad is hier in juni zeer negatief over geschreven; de Fietsersbond denkt dat deze experimenten misschien leiden tot individuele ergernis, maar ook tot maatschappelijke vreugde in de vorm van schonere lucht en veiliger straten. Het onderzoeken waard dus.

Eendrachtsplein

Die ‘Rotterdamse Mobiliteits Aanpak’ bestaat uit een aantal experimenten om te onderzoeken hoe dit gemeentebestuur kan komen tot een goed bereikbare en gezondere stad. Het resultaat is, als de experimenten slagen, dat het aantal fietsers en voetgangers stijgt. Rotterdam wil daar in de binnenstad ruimte voor bieden. Zeker als ook de luchtkwaliteit omhoog gaat. We noemen de voor fietsers meest relevante experimenten:

 • Minder doorgaand verkeer in het Oude Westen.
  Het wordt voor automobilisten op het Eendrachtsplein en het Kruisplein niet meer mogelijk om de Westersingel en Eendrachtsweg over te steken vanaf de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade. In de praktijk blijkt namelijk veel van dit verkeer geen bestemmingsverkeer te zijn. Door deze maatregel is er meer veilige ruimte voor voetgangers en fietsers in het Oude Westen en gaat de luchtkwaliteit omhoog. (Dit experiment is tijdelijk gestopt in verband met werkzaamheden).
 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers bij de Erasmusbrug.
  De Erasmusbrugroute is de belangrijkste fietsroute tussen noord en zuid. Op het kruispunt aan de noordkant van de Erasmusbrug is het erg druk met fietsers. Om de wachttijden voor de fietsers en voetgangers minder lang te maken, staan de verkeerslichten vaker op groen. Omdat ze af en toe ook tegelijk groen licht hebben, komen fietsers elkaar tegen en is het extra druk op die momenten.

Daarom is er meer ruimte nodig, zodat fietsers elkaar veilig voorrang kunnen geven. De verkeerssituatie aan de noordkant op het kruispunt met Vasteland en Schiedamsedijk is aangepast om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Zo wordt het fijner en veiliger om hier te fietsen en te lopen.

 • Schonere lucht rondom de Maastunnel en aanrijdroutes.
  Een aantal jaren geleden heeft de Gemeente Rotterdam besloten om dit deel van de stad tot ‘milieuzone’ te verklaren, zodat de meest vervuilende voertuigen kunnen worden geweerd. De volgende stap is nu het experiment waarbij er mínder auto’s via het Bentinckplein door de tunnel richting Zuidplein gaan, en weer terug. Hiervoor is zowel aan de noordkant (Statenweg – Henegouwerlaan- ’s Gravendijkwal) als aan de zuidkant (Pleinweg) één rijstrook afgesloten voor het autoverkeer. Hierdoor dus minder autoverkeer. De luchtkwaliteit wordt langs de route gemeten en na afloop (februari 2021) moet blijken of de luchtkwaliteit voldoet aan de minimale Europese norm. Dan zal een nieuw (definitief) besluit genomen worden over de verkeerssituatie op deze plek.
 • Autoluwe veilige schoolomgeving.
  Dit experiment startte in het nieuwe schooljaar rond twee basisscholen. Ouders wordt hier gestimuleerd om de kinderen op de fiets naar school te brengen in plaats van met de auto. De onveiligheid rond scholen leidde tot het onderstaande.

30 wordt het nieuwe 50.
In oktober 2020 de nam Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aan om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom standaard op 30 kilometer per uur te stellen in plaats van 50. Een maand later nam de Gemeenteraad van Rotterdam een soortgelijke motie aan. Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar op deze manier komen we in de stad tot een veiliger en prettiger fietsomgeving.

 

30-km per uur

Maar zijn we nu tevreden?
Fietsje-nooit-genoeg is dat nog lang niet, want we willen ook graag de scooters van het fietspad en de vervuilende brommers de stad uit. Én we willen de straat terug (zie elders op deze site).

Categorieën