1750 extra parkeerplekken

Goed nieuws voor fietsers bij Rotterdam Centraal

fietsen

De Gemeente Rotterdam maakte in een persbericht op 20 februari jl bekend dat er bij het Centraal Station 1750 extra parkeerplekken voor fietsers bij komen:
“1750 extra parkeerplekken voor fietsers rond het Centraal Station”
Dat is niet niets. Er is duidelijk behoefte aan, zeker als je rond de spitstijden aan de vóór- en achterkant van het station langs fietst.

De extra stallingsruimte wordt gerealiseerd in het kader van het beleidsplan Fietskoers 2025. De eerste stap is een nieuwe tijdelijke stalling op het Weena, ter hoogte van het Groothandelsgebouw.

De wethouder opende de stalling met de volgende woorden:
“Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.
(Bron: persbericht 20-2-2020)

Op de infographic (onderaan deze pagina) bij het persbericht kun je zien dat er naast deze tijdelijke stalling nog ruimte bijkomt aan de achterkant van het station, in de Conradstraat (bij het busstation) en dat er in de ondergrondse stalling ruimte komt voor fietsen met afwijkende maten.

Meer ruimte voor de fiets
De gemeente geeft aan dat er meer ruimte moet komen voor de fiets en voetganger.
Hier kun je lezen wat de Gemeente Rotterdam daar over zegt in het persbericht van 20-2-2020.

We kunnen natuurlijk alleen maar blij zijn met deze aandacht.
Maar met het aantal extra stallingen rond CS klopt toch iets niet.
Dit zijn de cijfers uit het persbericht:
 Tijdelijke stalling Weena tot oktober 2020: 500
 Uitbreiding Provenierssingel: 700
 Aanpassing parkeerkelder CS: -50
 Nieuwe stalling Conradstraat: 1100

Helaas is de geplande stalling in de Conradstraat volgens het persbericht een tijdelijke.
Als we dan de cijfers met het tekstbericht naast elkaar leggen, dan komen we helaas niet aan de 1750.

Afbeelding1
Tijdelijke stalling op Weena.

De stalling op het Weena is tijdelijk, doordat er plekken tijdens de werkzaamheden niet bruikbaar zijn. Verder komen er in de kelder 50 plaatsen minder, doordat er plek nodig is voor bakfietsen etc.

Kortom, eigenlijk zijn alleen de extra plaatsen aan de achterkant (Provenierssingel / Stationssingel) een structurele uitbreiding van 700, maar netto slechts 650. Hopelijk is ‘tijdelijk’ in het geval van de stalling in de Conradstraat ‘definitief’.
Iedereen kan zien dat die extra plaatsen keihard nodig zijn, om te beginnen 1750.

 

FH.

1971 Fietsparkeren CS_v04

Categorieën