Verbeterde verkeersveiligheidsnota Rotterdam

Fietsersbond Rotterdam heeft de verkeersveiligheidsnota verbeterd. De gemeente had de Fietsersbond hierom gevraagd. De wijzigingen kan de gemeente makkelijk overnemen omdat ze op de juiste plaats zijn ingevoegd in het document. De Fietsersbond richt zich uiteraard op de gevaren die de fietser in de stad loopt.
 
Reactie Fietsersbond op Rotterdam Verkeersveilig MeerjarenplanDe Fietsersbond pleit in de eerste plaats voor verbetering van het wegontwerpproces. Bij rioolvervanging en herinrichtingen kunnen obstakels vervallen, fietspaden en fietsstroken veel breder en de autoparkeerplaatsen iets breder.

De  Fietsersbond vraagt om de landelijke richtlijn “Ontwerpwijzer Fietsverkeer” uitgangspunt te maken voor alle ontwerpen voor de fiets in Rotterdam.

Op korte termijn kunnen veel overbodige paaltjes en andere obstakels zoals onzinnige eilandjes worden verwijderd. Ook pleiten we voor handhaving op slordig geparkeerde auto’s die de fietsstrook blokkeren. Deze auto’s vormen een gevaar omdat fietsers hierdoor moeten uitwijken naar het autogedeelte van de rijweg.

Tenslotte zijn de te hard rijdende brommers en scooters oorzaak van veel botsingen. Alle gemotoriseerd verkeer moet op de rijbaan.
 
De Fietsersbond wil met de aanvullingen een bijdrage leveren aan een veiliger stad voor alle verkeersdeelnemers.
 
De nieuwe verkeersveiligheidsnota is hierbij gevoegd en kunt u ook vinden op:

Nadere informatie bij:
Jan Laverman, voorzitter, rotterdam@fietsersbond.nl, 0180-619773
Pieter Kuiper, bestuurslid 010 2850748

reactie_fietsersbond_op_rotterdam_verkeersveilig_meerjarenplan_def.pdf

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *