Verslag uit Schiedam

 

fietstrommels 

In Schiedam West en Schiedam Oost staan al sinds 2004 meerdere fietstrommels.

Maar voor een fietstrommel in Schiedam Zuid hebben we acht jaar moeten werken.

http://www.schiedam.nl/Def/nieuws/De-aanhouder-wint-nieuwe-fietstrommel-Poortugaalsestraat!.html

 

 

losloopgebieden voor honden 

Op 15 november 2011 heeft de gemeente Schiedam een aantal losloopgebieden voor honden aangewezen die direkt langs, of zelfs op belangrijke fietsroutes zijn gelegen.

De Fietsersbond heeft bij de rechtbank beroep aangetekend tegen dit besluit.

http://www.schiedam.nl/Def/Overheids-Modules/BM-Module-30/Aanwijzingsbesluit-losloopgebieden-en-hondentoiletten-ter-inzage.html?highlight=aanwijzingsbesluit%2c%20hondenvoorzieningen

 

 

Verdwaald paaltjepaaltjes 

Hinderpaaltjes op fietspaden worden geplaatst om fietsers te beschermen tegen autos die over het fietspad zouden willen rijden. Maar in de praktijk veroorzaken ze meer kwaad dan ze voorkomen.

Uit een uitgebreide inventarisatie van alle paaltjes in Schiedam (in 2008 met een GPS-toestel) is gebleken dat er binnen de bebouwde kom van Schiedam alleen al meer dan 200 paaltjes staan.

Wij hebben daarop gepleit voor het verwijderen van alle paaltjes op de belangrijkste fietsroutes.

De gemeente heeft daar in 2011 gevolg aan gegeven.

Maar de paaltjes zijn als onkruid. Waar op de ene dag paaltjes verdwijnen, staan een volgende dag  enkele meters verderop weer paaltjes. Voortdurende aandacht is vereist.

 

Parkeren

De stadsregio Rotterdam heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij haltes voor openbaar vervoer.

Met de gemeente zijn we in gesprek over extra voorzieningen rondom tramplus lijn 21 en 23.

http://www.stadsregio.info/#pagina=3587

De gemeente is overtuigd van de noodzaak om de parkeervoorzieningen uit te breiden. Maar het is moeilijk om nog geschikte plekjes te vinden. 

 

Schieveste 

Er wordt op dit hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Schieveste.

http://www.schiedam.nl/Def/Overheids-Modules/BM-Module-30/Ontwerpbesluit-Afsluiten-Overschieseweg-voor-gemotoriseerd-verkeer.html

Bij de planontwikkeling heeft de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer altijd centraal gestaan. 

Maar dat neemt niet weg dat er elke dag nog veel autoverkeer van en naar Schieveste zal zijn. 

http://www.schiedam.nl/Def/Schiedam/Gemeente/Ruimtelijke-plannen/Bestemmingsplan-Schieveste.html?highlight=schieveste

Die autoroutes zullen belangrijke fietsroutes kruisen.

Voor die kruisingen zijn nog geen bevredigende oplossingen gevonden.

 

fietsroutes

 Ondanks alle bezuinigingen worden er nog steeds plannen gemaakt voor de renovatie van belangrijke fietsroutes.

Maar onder druk van het geld wordt wel gemakkelijker gekozen voor betegelde fietspaden.

In weerwil van alle mooie beleidsnotas waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor asfaltering.

Wij zijn in gesprek met de gemeente over betere alternatieven.

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *